ISK

Sedan den 1 januari 2012 kan svenska privatpersoner välja Investeringssparkonto (ISK) som sparform. Detta är en sparform som infördes för att underlätta för privatpersoner att spara i aktier, fonder och andra värdepapper.

En av fördelarna med ISK är att det är enkelt att deklarera och den skatt som betalas är en schablonskatt. Du behöver inte deklarera enskilda försäljningar av värdepapper eller ta upp vinster i deklarationen. Istället räknas en schablonintäkt fram, som huvudsakligen baseras på ditt totala innehav och statslåneräntan. Detta görs av det bolag du har ditt ISK hos, och beloppet dyker upp förtryckt på din deklarationsblankett. Om du t.ex har ett ISK Konto hos Avanza så skickar Avanza in kontrollinformation till skatteverket.  Avanza erbjuder enligt iskkonto.se Sveriges bästa isk konto.

På den schablonintäkt som räknas fram betalar du 30% skatt.

Viktigt:

  • Du betalar skatt på ditt sparande i ISK även under de år som kapitalet har minskat.
  • Förluster som realiseras i ditt ISK är inte avdragsgilla. Vill du kunna göra avdrag för realiserade förluster är det bättre att spara i ett vanligt fondkonto eller ha aktier i en aktiedepå.

spara pengar isk

Vad kan jag köpa och lägga mitt investerarsparkonto?

Du kan spara i fonder, finansiella instrument och kontanter i ditt investerarsparkonto. Exempel på finansiella instrument du kan lägga i ditt ISK konto är aktier, obligationer, warranter och aktieindexobligationer. För finansiella instrument krävs att de är upptagna till handel på en reglerad marknad (börs) inom EU/EES eller på en motsvarande marknad utanför EES, eller på en handelsplattform.

När du väljer vilken bank eller annat bolag som du vill ha ditt investerarsparkonto hos är det viktigt att kontrollera hur utbudet av investeringsmöjligheter ser ut, eftersom detta varierar. Även om lagen ger väldigt vida ramar för vad som kan läggas i ditt ISK kan du begränsas i praktiken om ISK-bolaget har snäva regler.

Viktiga skillnader mellan ISK och kapitalförsäkring

Innan ISK infördes var det vanligt att privatpersoner som ville investera i värdepapper utan att behöva göra en krånglig deklaration köpte en kapitalförsäkring från ett försäkringsbolag. Numera har många gått över till att spara i ISK istället, av flera olika anledningar. Här är några exempel på punkter där ISK skiljer sig från kapitalförsäkringen.

  • Kapitalförsäkringen beskattas separat med en avkastningsskatt av försäkringsbolaget och påverkas inte av dina övriga inkomstförhållanden.
  • Investingar i ISK omfattas av det statliga investerarskyddet.
  • Pengar som du förvarar i ditt ISK omfattas av det statliga insättningsskyddet, på samma vilkor som för ett vanligt bankkonto.
  • Sparandet i en kapitalförsäkring är bundet. Vanligen kan man inte göra några uttag alls under det första året, och sedan måste man betala en straffavgift om man gör uttag innan den bundna perioden är över. Några sådana villkor finns inte för ISK.
  • När du investerar via en kapitalförsäkring är det försäkringsbolaget, inte du, som juridiskt blir ägare till värdepappren. Du har bara en fordran på försäkringsbolaget. Detta innebär bland annat att du inte blir delägare i aktiebolagen du investerar i, inte har rätt att bevista bolagsstämman och inte har någon rösträtt där.
  • Om du avlider betalar en kapitalförsäkring ut till den angivna förmånstagaren. Det du har i ditt investerarsparkonto ingår i din kvarlåtenskap precis som övriga tillgångar och omfattas av den vanliga arvsordningen.
pension isk
ISK är bra för pension sparande.